Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (588/wnio/2016)

  • Nr karty/rok 588/wnio/2016
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (588/wnio/2016)
  • Temat dokumentu Inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (588/wnio/2016)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Diecezji Włocławskiej o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 szt. drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wojska Polskiego 2A (dz. 31/4 KM 44 obręb Włocławek).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.660.2016
  • Dokument wytworzył Diecezja Włocławska
  • Data dokumentu 08.12.2016
  • Dokument zatwierdził Ekonom Diecezjalny
  • Data zatwierdzenia dokumentu 08.12.2016
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-65
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.12.2016
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian