Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (75/wnio/2020)

  • Nr karty/rok 75/wnio/2020
  • Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji (75/wnio/2020)
  • Temat dokumentu inne
  • Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów (75/wnio/2020)
  • Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gat. brzoza brodawkowata z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Skarżyńskiego 4 (dz. nr 135 KM 55 obręb Włocławek).
  • Obszar, którego dokument dotyczy Włocławek, województwo kujawsko-pomorskie
  • Znak sprawy S.6131.258.2020
  • Dokument wytworzył Spółdzielnia Mieszkaniowa „POŁUDNIE”
  • Data dokumentu 27.07.2020
  • Dokument zatwierdził Z-ca Prezesa Zarządu, Członek Zarządu Główny Księgowy
  • Data zatwierdzenia dokumentu Nie dotyczy
  • Miejsce przechowywania dokumentu Wydział Środowiska Urząd Miasta Włocławek ul. 3 maja 22 I piętro pokój nr 19 tel. 54 414-41-65
  • Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu Brak
  • Czy dokument jest ostateczny nie
  • Numery kart innych dokumentów w sprawie Brak
  • Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.07.2020
  • Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji Brak
  • Typ treściRejestr informacji o środowisku

Informacje

Rejestr zmian