Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-10-22 13:23:05 Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/ krzewów (189/wnio/2021) Szczegóły
2 2021-10-22 08:40:05 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (178/dec/2021) Szczegóły
3 2021-10-21 15:23:37 Zgłoszenie budowy przyłącza kablowego SN-15 kV wraz z kontenerową stacją transformatorową, na terenie działki nr 4 obręb Michelin KM 14 przy ul. Kaletniczej 4 we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)* Data wpływu do organu:… Szczegóły
4 2021-10-21 13:34:13 W dniu 23 października 2021 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Zgromadzenie publiczne W dniu 23 października 2021 r. o godz. 12.00 na Placu Wolności we Włocławku rozpocznie się zgromadzenie modlitewne „Stop pedofilii, stop aborcji”. Szczegóły
5 2021-10-21 13:31:52 Zgłoszenie budowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki nr 2 obręb Włocławek KM 40 przy ul. Kapitulnej 52 we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333)* Data wpływu do organu:… Szczegóły
6 2021-10-21 11:48:18 Zarządzenie nr 401/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 20 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Witosa 10, stanowiącej działkę nr 29/3 KM 80 (obręb Włocławek) o pow. 529,00 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia do lat trzech w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) i art. 13 ust. 1… Szczegóły
7 2021-10-21 11:33:54 Plan polowań zbiorowych 2021/2022 Koła 135 Łoś we Włocławku Szczegóły
8 2021-10-21 11:30:06 Decyzja na usunięcie drzew/krzewów (177/dec/2021) Szczegóły
9 2021-10-21 11:26:49 Decyzja na usunięcie drzew (176/dec/2021) Szczegóły
10 2021-10-21 11:23:59 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (188/wnio/2021) Szczegóły
11 2021-10-21 11:20:26 Decyzja na usunięcie drzew (175/dec/2021) Szczegóły
12 2021-10-21 11:17:47 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (187/wnio/2021) Szczegóły
13 2021-10-21 11:14:20 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia ooś (8/post/2021) Szczegóły
14 2021-10-21 11:11:22 Obwieszczenie: Prezydent Miasta Włocławek zawiadamia strony o wydaniu w dniu 21 października 2021 r. postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Lipnowskiej wraz z infrastrukturą techniczną oraz rozbudowie dojazdu do mostu Marszałka Rydza-Śmigłego od km 0+000 do km 0+098 wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi Lipnowskiej”. Obwieszczenie Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca   1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021 r. poz. 735 t.j.) w związku art.74 ust.3 ustawy z… Szczegóły
15 2021-10-21 11:08:02 Decyzja na usunięcie drzew (174/dec/2021) Szczegóły
« 1 2 3 4 749 750 751 »