Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-07-27 15:38:54 Decyzja Prezydenta Miasta Włocławek nr S.6540.2.2021 z dnia 27.07.2021 zatwierdzająca „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża dla potrzeb projektu budowy tunelu w ciągu ulicy Wienieckiej we Włocławku. Szczegóły
2 2021-07-27 15:03:48 Zarządzenie nr 325/ 2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania członka Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych oraz zmiany zarządzenia w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku Na podstawie art. 44b ust.1 i art. 44c ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U… Szczegóły
3 2021-07-27 14:54:16 Zarządzenie nr 324/2021Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu, obejmującego 1 lokal użytkowy, stanowiący własność Gminy Miasto Włocławek, przeznaczony do oddania w najem, w trybie bezprzetargowym. Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378… Szczegóły
4 2021-07-27 14:46:53 Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza (104/wnio/2021) Szczegóły
5 2021-07-27 14:42:57 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 10 – 12 dz. nr 116/139 KM 32 i dz. nr 3/235 KM 28 Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.… Szczegóły
6 2021-07-27 14:41:19 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wienieckiej 28 – 32 dz. nr 13/16 KM 33 Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.… Szczegóły
7 2021-07-27 14:39:48 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Wesołej 2 – 4 dz. nr 116/137 KM 32 Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.… Szczegóły
8 2021-07-27 14:38:27 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 8/Chemików 15-17 dz. nr 13/13 KM 33 Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.… Szczegóły
9 2021-07-27 14:37:02 Obwieszczenie o zebranych materiałach i dowodach przed wydaniem decyzji na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Budowlanych 1A/3B dz. nr 11/33 KM 33 Prezydent Miasta Włocławek na podstawie art. 61 § 1, § 3, § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.… Szczegóły
10 2021-07-27 14:31:24 Decyzja na usunięcie drzew (90/dec/2021) Szczegóły
11 2021-07-27 14:27:56 Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew (103/wnio/2021) Szczegóły
12 2021-07-27 14:15:27 Kierownik Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii Szczegóły
13 2021-07-27 12:58:31 „Silni Razem” oferta złożona przez Parafię Rzymsko - Katolicką Matki Bożej Fatimskiej Uwagi do ww. oferty można składać w terminie 7 od dnia publikacji, w formie elektronicznej lub pisemnie (osobiste dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, pokój… Szczegóły
14 2021-07-27 12:10:06 Informacja : Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20 lipca 2021 r. wszczęto postępowanie na wniosek złożony w dniu 25 czerwca 2021 r. (uzupełniony w dniu 12 lipca 2021 r.) przez Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Na podstawie art. 34a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Prezydent Miasta Włocławek podaje do publicznej wiadomości, że w… Szczegóły
15 2021-07-27 09:33:42 Zarządzenie nr 323/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Łaziennej 4, stanowiącej część działki nr 23/4 KM 44 o pow. 100000 m2, przeznaczonej do wydzierżawienia w stosunku do której dzierżawca wyraził gotowość do dalszego korzystania z nieruchomości na czas oznaczony w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378, z 2021 r.… Szczegóły
« 1 2 3 4 719 720 721 »