Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2021-05-14 13:27:16 Korekta podstawowej kwota dotacji, statystycznej liczby uczniów oraz wskaźnika zwiększającego obowiązujących od 01.01.2021 r. Szczegóły
2 2021-05-14 13:04:17 Obwieszczenie : Burmistrz Lubrańca zawiadamia strony postępowania, że umorzył w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie istniejącej dwutorowej napowietrznej linii 110 kV relacji Włocławek Wschód - Konin" Zgodnie z art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art.… Szczegóły
3 2021-05-14 12:09:26 Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn-0,4 kV – budowa linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek nr 1/2, 2/2, 3/3, 4/3, 6, 7/3, 10/3, 13, 14, 25/1, 28/3, 29/2, 34/2, 36/2, 40/2, 43, 45/2, 46, 48, 52, 53, 54/1, 54/8, 56/2, 75/1, 76, 77/2, 80/2, 85, 96/1, 96/6, 97/4, 98 obręb Włocławek KM 90 i działki nr 26 obręb Włocławek KM 92 w ulicy Płockiej we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.… Szczegóły
4 2021-05-14 11:23:07 Zgłoszenie przebudowa linii napowietrznej nn 0,4kV – budowa linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 63/3, 63/5, 75/1, 96/6, 97/1, 97/4, 98 obręb Włocławek KM 90 oraz dz. nr 22/3, 23/1, 25/3, 25/6, 32/1, 34/1, 44/3, 44/6, 47/1, 56/4 obręb Włocławek KM 112/2 przy ulicy Płocka, Zielna, Papieżka we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; t.j.)* Data wpływu do organu: 12 maja 2021r.… Szczegóły
5 2021-05-14 11:11:53 Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn-0,4kV oraz budowy linii kablowej nn-0,4kV, na terenie działek nr 2/22 obręb Włocławek KM 104; dz. nr 2/9, 7/1, 7/2, 8/2, 9, 10/2, 11/3, 13/3, 13/12, 14 obręb Włocławek KM 89; dz. nr 96/6 obręb Włocławek KM 90 w ulicy Płockiej we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; z późn. zm.)* Data wpływu do organu:… Szczegóły
6 2021-05-14 11:09:47 Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn-0,4kV oraz budowy linii kablowej nn-0,4kV, na terenie działek nr 18/12, 18/29, 27, 28/2, 29/1, 29/2, 31/2, 31/4, 34, 35, 36, 39 obręb Włocławek KM 94; dz. nr 1/5, 1/8, 1/9, 2 obręb Włocławek KM 95; dz. nr 1/5, 1/8, 1/9, 2 obręb Włocławek KM 95; dz. nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/5, 1/8, 2/1, 2/3, 2/6, 2/10, 3/6, 3/14, 3/16, 6/2 obręb Włocławek KM 99/1 w ulicy Płockiej we Włocławku. Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; z późn. zm.)* Data wpływu do organu:… Szczegóły
7 2021-05-14 11:00:27 Łączne Sprawozdania Finansowe Gmina Miasto Włocławek za 2020 r Szczegóły
8 2021-05-14 10:31:59 Zarządzenie nr 194/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek, położonej we Włocławku przy ul. Wiślanej 1, działka nr 32 KM 46 o pow. 22,00 m2 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony w drodze przetargowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378) i art. 13… Szczegóły
9 2021-05-14 10:09:57 Zarządzenie Nr 193/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 14 maja 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. „d” oraz lit. „i” i pkt 10, art.51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym… Szczegóły
10 2021-05-14 08:13:22 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 5 dz. nr 137 KM 55 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z… Szczegóły
11 2021-05-14 08:10:33 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Arentowicza 3 dz. nr 141 KM 55 Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z… Szczegóły
12 2021-05-14 08:08:05 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Ostrowskiej 28 dz. nr 38/21 KM 111/2. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z… Szczegóły
13 2021-05-14 08:05:20 Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości położonej we Włocławku przy al. Chopina 16 dz. nr 65/11 KM 82. Prezydent Miasta Włocławek działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z… Szczegóły
14 2021-05-13 14:41:05 Zgłoszenie remontu i rozbudowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Piaski we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2 lit. c Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333; z późn. zm.)* Data wpływu… Szczegóły
15 2021-05-13 14:05:34 Zgłoszenie przebudowy linii napowietrznej nn-0,4kV, budowy linii kablowej nn-0,4kV w ulicy Płockiej we Włocławku Doręczenie zgłoszenia Zgłoszenie budowy o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 2 lit. a oraz ust.3 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane… Szczegóły
« 1 2 3 4 692 693 694 »