Zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Wzmocnienie konstrukcji ścian budynku Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku przy ul. Willowej 8 na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz ekspertyzy technicznej wykonanej przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA, BUDOWNICTWO OGÓLNEJ PRZEMYSŁOWE

Zamawiający: Gmina Miasto Włocławek – Urząd Miasta Włocławek
ul. Zielony Rynek 11/13, 87 – 800 Włocławek NIP: 888 30 31 255

Nazwa zadania inwestycyjnego: Przedmiot zamówienia obejmuje wzmocnienie konstrukcji ścian budynku Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku przy ul. Willowej 8 na podstawie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz ekspertyzy technicznej wykonanej przez: PRACOWNIA PROJEKTOWA, BUDOWNICTWO OGÓLNEJ PRZEMYSŁOWE

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl

Adres e-mail: inwestycje[at]um[dot]wloclawek[dot]pl

Telefon: (54) 414 43 86

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian