Zarządzenie nr 159/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 kwietnia 2021r. w sprawie wyznaczenia członków Zarządu Spółdzielni Socjalnej EMPATIA we Włocławku

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 49 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2021 r. poz. 648) w zw. z art. 1 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2085)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Gmina Miasto Włocławek wyznacza Panią Justynę Rykowską oraz Panią Patrycję Pawlak na członków Zarządu Spółdzielni Socjalnej EMPATIA we Włocławku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian