Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt „Zawodowcy z Włocławka”

Grafika przedstawia plakat informacyjny dotyczący realizowanego projektu" Zawodowcy z Włocławka”.

Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe

Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe

ZAWODOWCY Z WŁOCŁAWKA

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt „Zawodowcy z Włocławka” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.

Podmiotem realizującym projekt jest Zespół Szkół Samochodowych im. T. Kościuszki we Włocławku.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 124 uczniów z ZSS, podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez realizację dodatkowych zajęć pozalekcyjnych/kursów i staży, wyposażenie pracowni i podwyższenie kwalifikacji 20 nauczycieli.

Ogólna ilość docelowa biorących udział w projekcie to 144 uczestników projektu.

Zadania realizowane w ramach projektu

Doposażenie pracowni zawodowych i zakup nowoczesnych materiałów dydaktycznych.

  • 62 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych.
  • 60 uczniów podniesie swoje kwalifikacje zawodowe na KURSIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ.
  • 64 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C.
  • 26 uczniów zdobędzie dodatkowe uprawnienia, realizując KURS PRAWA JAZDY KATEGORII C+E.
  • 144 uczestników projektu uzyska nowe kompetencje oszczędnego stylu jazdy na KURSIE ECODDRIVING  (jazda: bezpieczna, oszczędna, defensywna, w warunkach trudnych).
  • 15 uczniów zrealizuje we współpracy z pracodawcami wysokiej jakości płatne staże zawodowe.
  • 20 nauczycieli kształcenia zawodowego podniesienie swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych kursach i szkoleniach specjalistycznych.

Film o projekcie unijnym z symulatorem jazdy

 

Instruktor nauka jazdy w ZSS we Włocławku

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego