Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ankieta informacyjna do II naboru wniosków Programu "Ciepłe mieszkanie"

Ankieta

dla osób, najemców i małych wspólnot mieszkaniowych (od 3 do 7 lokali)1 zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe,  służące do ogrzewania i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Włocławek.

Ankieta dotyczy wyłączenie lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych położonych na terenie Miasta Włocławek, w których źródło ogrzewania stanowi nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe – niespełniające minimum 5 klasy wg normy przenoszącej normę europejską EN 303 – 5.

Ankieta nie stanowi żadnego zobowiązania czy też deklaracji udziału w programie. Ankieta ma na celu zebranie informacji, które pomocne będą w pozyskaniu ewentualnego dofinansowania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” - II nabór na  wymianę źródeł ciepła.

Dane zawarte w ankiecie posłużą jedynie do oszacowania liczby osób zainteresowanych dofinansowaniem wymiany źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej mieszkań celem przygotowania ewentualnego wniosku o dofinansowanie inwestycji w II naborze, który Miasto Włocławek będzie mogło złożyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w przypadku zainteresowania programem.

Wypełnioną ankietę można:

  • złożyć w sekretariacie Wydziału Środowiska Urzędu Miasta, ul. 3-go Maja 22, 87-800 Włocławek
  • wysłać pocztą na adres: Wydział Środowiska Urzędu Miasta, ul. 3-go Maja 22, 87-800 Włocławek,
  • przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy:

Termin składania ankiet  upływa  05.11.2023 r.

O szczegółach Programu, dot. naboru II wraz z załącznikami można zapoznać się pod linkiem

https://www.wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1197-cieple-mieszkanie-drugi-nabor

Załącznik:

DOCXAnkieta (45,77KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego