Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”

Po lewej stronie widnieje logo Funduszu Europejskiego Program Regionalny po środku widnieje herb Województwa Kujawsko- Pomorskiego natomiast po prawej stronie widnieje flaga Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2. Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie – 10.2.2 Kształcenie ogólne.

Termin realizacji: od 1 lipca 2018r do 30 września 2020r.

Wartość projektu: 1.480.799,99zł

Wartość dofinansowania: 1.406.699,99

Wnioskodawca: Gmina Miasto Włocławek

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego w Gminie Miasto Włocławek poprzez podniesienie kompetencji 100 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie porozumiewania się, 250 nauczycieli ze szkół oraz 100 rodziców/ opiekunów, poprzez udział w szkoleniach, zajęciach, wizytach studyjnych oraz doposażenie placówek/szkół w specjalistyczny sprzęt do terapii dzieci
niemówiących

Celem podejmowanych działań jest przygotowanie uczniów, ale również najbliższego otoczenia aby mogli oni samodzielnie funkcjonować w przyszłości w społeczeństwie, oraz wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku, Szkole Podstawowej nr 20 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 we Włocławku, Szkole Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi we Włocławku.

Produkty: objęcie wsparciem 250 nauczycieli, 100 rodziców, 100 uczniów

Rezultaty:

  • nabycie kompetencji i uzyskanie kwalifikacji po opuszczeniu projektu przez 250 nauczycieli,
  • zakup sprzętu niezbędnego do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi wykorzystywanego w 3 szkołach

Załączniki:

PDFOpis projektu „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek” (156,93KB)

DOCXOpis projektu „Bez słów – wspieramy komunikację osób niemówiących w OSI Włocławek”-dokument dostępny cyfrowo (5,62MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego