Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku, na kadencję 2023 -2027, została powołana 3 października 2023 r., zarządzeniem nr 375/2023 Prezydenta Miasta Włocławek.

Rada składa się z 5 osób powoływanych przez Prezydenta Miasta Włocławek spośród przedstawicieli organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

Powiatowa Społeczna Rada do spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję opiniodawczo-doradczą w sprawach dotyczących środowiska osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Skład Rady na kadencję 2023-2027:

  • Ewa Fol
  • Irmina Kminikowska
  • Agnieszka Maciejewska
  • Elżbieta Poznańska
  • Irmina Sliwowska
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego