Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 375/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku

Nr zarządzenia:
375
Rok:
2023
Tytuł:
W sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku.
Data podpisania:
03-10-2023
Data wejścia w życie:
03-10-2023

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852, 1234, 1429), art. 92 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526, z 2023 r. poz. 572) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2003 r. nr 62, poz. 560),

zarządza się, co następuje:

§1. 1. Powołuje się Powiatową Społeczną Radę do spraw Osób Niepełnosprawnych we Włocławku, zwaną dalej Radą, w następującym składzie:

  1. Ewa Fol
  2. Irmina Kminikowska
  3. Agnieszka Maciejewska
  4. Elżbieta Poznańska
  5. Irmina Sliwowska

2. Radę, o której mowa w ust.1 powołuje się na czteroletnią kadencję na lata 2023 – 2027.

§2. Organizację, tryb oraz zakres działania Rady określa ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej, oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

§3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się właściwemu Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki:

  1. PDFZarządzenie nr 375/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r. (609,70KB)
  2. DOCXZarządzenie nr 375/2023 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 października 2023 r.-dokument dostępny cyfrowo (19,06KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego