Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategia rozwoju miasta Włocławek 2020+

W dniu 7 kwietnia 2014r., na sesji Rady Miasta Włocławek, radni jednogłośnie uchwalili Strategię Rozwoju Miasta Włocławek 2020+.

Taki sukces jest wynikiem zastosowania przy budowaniu nowej Strategii metody partycypacyjnej, która zakładała, po raz pierwszy na tak szeroką skalę, udział w prowadzonych pracach licznych przedstawicieli sfery społeczno-gospodarczego życia Włocławka, wszystkich radnych Miasta Włocławek jako reprezentantów społeczności lokalnej, przedstawicieli samorządów gmin powiatów ościennych oraz pracowników Magistratu. Łącznie zaproszonych do współpracy było 145 osób.

Projekt Strategii poddany został szerokim konsultacjom, które umożliwiły osiągnięcie konsensusu społecznego przy określaniu głównych kierunków rozwoju miasta.

Prace nad opracowaniem Strategii rozpoczęły się w czerwcu 2012 roku i trwały ponad półtora roku. Opracowanie i uchwalenie dokumentu jest tylko wstępem do zapoczątkowania zmian w mieście. Najtrudniejsze zadanie to realizacja Strategii, które będzie wymagać zaangażowania się w jej proces wszystkich interesariuszy dokumentu.

Załączniki:

PDFStrategia Rozwoju Miasta Włocławek 2020+ (935,16KB)

PDFRaport o sytuacji społeczno-gospodarczej miasta Włocławek (7,69MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego