Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strategiczna mapa hałasu dla miasta Włocławek

Konieczność opracowania strategicznych map hałasu dla miast wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Art. 118 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów (Prezydent Miasta Włocławek) do sporządzania mapy akustycznej w cyklu pięcioletnim.

W 2022 roku na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska opracowano Strategiczną mapę hałasu dla miasta Włocławek. Jej celem jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu występujących na terenie miasta. Strategiczna mapa hałasu dla miasta Włocławek pełni funkcję informacyjną oraz stanowi podstawę do opracowania Programu ochrony środowiska przed hałasem, którego celem jest dostosowanie poziomu hałasu do wymaganych standardów jakości środowiska.

 Załączniki:

PDFStrategiczna mapa hałasu dla m. Włocławek – część opisowa (1,02MB)

Pomiary wykonane w ramach strategicznej mapy hałasu:

PDFSprawozdanie z pomiarów hałasu drogowego (3,21MB)

PDFSprawozdanie z pomiarów hałasu kolejowego (920,28KB)

PDFSprawozdanie z pomiarów hałasu przemysłowego (6,31MB)

PDFSprawozdanie z pomiarów natężenia ruchu drogowego (2,19MB)

Strategiczna mapa hałasu udostępniona jest pod adresem: http://geoportal.wloclawek.eu/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=+granice+OSM

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego