Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nieodpłatna pomoc prawna

Zachęcamy do korzystania z nieodpłatnych porad prawnych, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji. Porady udzielane są przez adwokatów, radców prawnych oraz doradców obywatelskich.

Lp. Punkt Kto Sposób udzielania porad oraz godziny
1. ul. Mechaników 1 Bursa Szkolna radcy prawni Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-19:00
Zapisy na porady odbywają się pod numerem telefonu 54 414-49-20 w godz.:
 • poniedziałek 07:30 – 15:30
 • wtorek 07:30 – 17:00
 • środa 07:30 – 15:30
 • czwartek 07:30 – 15:30
 • piątek 07:30 – 14:00
2. Leśna 1A Zespół Szkół Samochodowych adwokaci Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 14:00-18:00
Zapisy na porady odbywają się pod numerem telefonu 54 414-49-20 w godz.:
 • poniedziałek 07:30 – 15:30
 • wtorek 07:30 – 17:00
 • środa 07:30 – 15:30
 • czwartek 07:30 – 15:30
 • piątek 07:30 – 14:00
3. ul. Długa 28

Zaborskie Towarzystwo Naukowe

adwokaci i radcy prawni

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-17:00
Zapisy na porady odbywają się pod numerem telefonu 54 414-49-20 w godz.:
 • poniedziałek 07:30 – 15:30
 • wtorek 07:30 – 17:00
 • środa 07:30 – 15:30
 • czwartek 07:30 – 15:30
 • piątek 07:30 – 14:00
4, ul. Żabia 12A

Fundacja Inter Vivos

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Porady udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-12:30
Zapisy na porady odbywają się pod numerem telefonu 54 414-49-20 w godz.:
 • poniedziałek 07:30 – 15:30
 • wtorek 07:30 – 17:00
 • środa 07:30 – 15:30
 • czwartek 07:30 – 15:30
 • piątek 07:30 – 14:00

Wniosek do pobrania:

DOCXWniosek o udzielenie nieodpłatnej porady prawnej (23,00KB)

Jak można zapisać się na poradę?

 1. Telefonicznie – pod nr telefonu 54 414-49-20 w godzinach:
 • poniedziałek 07:30 – 15:30
 • wtorek 07:30 – 17:00
 • środa 07:30 – 15:30
 • czwartek 07:30 – 15:30
 • piątek 07:30 – 14:00
 1. Elektronicznie – za pośrednictwem email lub zapisując się przy pomocy formularza dostępnego na stronie https://zapisy-np.ms.gov.pl;
 2. Osobiście – stawiając się w Urzędzie Miasta Włocławek; Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego, ul. Kościuszki 12, 87-800 Włocławek

Kto może korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej ?

Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja. Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA POMOCY

 • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) – w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;
 • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.
 • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

UWAGA!

Przy poradach telefonicznych składanie ww. oświadczenia nie obowiązuje.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • nieodpłatną mediację
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym, lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieopłatną mediację.

Co obejmuje nieodpłatna mediacja?

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna. Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej. Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu. Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków.

Mediacja co do zasady jest świadczona podczas osobistej wizyty w punkcie porad prawnych i w punkcie nieodpłatnych porad obywatelskich.

Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania  dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji. Będzie cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące ci prawa i spoczywające na tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Pomoc uzyskasz na terenie całego kraju, w każdym z ok. 1500 punktów. Nie obowiązuje rejonizacja.

Załączniki:

 1. PDFTabela kosztów w sprawach cywilnych - 2024 r. (316,26KB)
 2. PDFTabela alimentacyjna - 2024 r. (314,22KB)
 3. PDFPlaner działań - 2024 r. (472,68KB)
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego