Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Pozwolenia zintegrowane

Zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 j.t.),  starosta ma obowiązek zamieszczania treści decyzji udzielających lub zmieniających pozwolenie zintegrowane, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Na terenie miasta Włocławek, pozwolenia zintegrowane posiadają cztery podmioty:

  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Płocka 30/32, 87-800 Włocławek
  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zazamcze” ul. Hutnicza 20, 87-800 Włocławek
  1. Firma „W. Lewandowski” P.H.U. ul. Kopernika 5, 90-509 Łódź, Fabryka Papieru we Włocławku ul. Łęgska 12, 87-800 Włocławek
  1. Guala Closures DGS Poland S.A. Al. Kazimierza Wielkiego 6, 87-800 Włocławek
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego