Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt „Włocławek Zawodowo”

Gmina Miasto Włocławek  realizuje projekt p.n.

Włocławek Zawodowo”

Czas realizacji: Od 01.01.2018 r. do 30.09.2019 r.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe

Całkowity koszt projektu: 4.558.465,42 zł,  Dofinansowanie z UE: 3.874.495,42 zł.

Celem głównym projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 744 uczniów z 6 placówek zawodowych Miasta Włocławek poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach, stażach zawodowych i podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez 37 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych szkolnych. Wsparcie, realizowane będzie w  6 formach:

  • Organizowania zajęć dodatkowych specjalistycznych, kursów dla 680 uczniów techników i 64 uczniów z zasadniczych szkół zawodowych;
  • Wyposażenie/ doposażenie pracowni zawodowych szkolnych w tych placówkach;
  • Udział 354 uczniów w stażach zawodowych w ramach umów trójstronnych;
  • Uczestnictwo uczniów w doradztwie edukacyjno – zawodowym w celu zwiększenia szans na trafny wybór edukacyjny lub zawodowy;
  • Utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery;
  • Podniesienie kompetencji lub/ i kwalifikacji przez 37 nauczycieli.

Załączniki:

PDFOpis projektu "Włocławek Zawodowo" (131,57KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego