Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisje Rady Miasta – IX kadencja ( 2024-2029)

 1. Komisja Rewizyjna
 2. Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta
 3. Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska
 4. Komisja Edukacji
 5. Komisja Kultury i Sportu
 6. Komisja Porządku Prawnego i Publicznego
 7. Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej
 8. Komisja Rewitalizacji
 9. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Rewizyjna


Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

Radna Ewelina Brodzińska

Skład Komisji:

 • Radna Ewelina Brodzińska
 • Radna Marlena Korpalska
 • Radny Józef Mazierski
 • Radna Ewa Szczepańska
 • Radny Szymon Szewczyk
 • Radna Irena Vuković-Kwiatkowska.

Przedmiot działania Komisji:

 • kontrola  działalności Prezydenta oraz podporządkowanych mu jednostek,
 • wydawanie opinii w sprawie wykonania budżetu,
 • występowanie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Prezydentowi.

Komisja Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta


Przewodniczący Komisji Budżetu, Rozwoju i Promocji Miasta:

Radny Janusz Ziółkowski

Skład Komisji:

 1. Radna Ewelina Brodzińska
 2. Radny Janusz Dębczyński
 3. Radny Krzysztof Grządziel
 4. Radna Domicela Kopaczewska
 5. Radna Marlena Korpalska
 6. Radna Irena Vuković-Kwiatkowska
 7. Radny Marek Wasielewski
 8. Radna Katarzyna Zarębska
 9. Radny Janusz Ziółkowski

Przedmiot działania Komisji:

 • budżet,
 • gospodarka finansami,
 • działalność gospodarcza gminy i innych podmiotów gospodarczych na terenie miasta,
 • planowanie przestrzenne,
 • lokalizacja inwestycji,
 • gospodarowanie mieniem komunalnym
 • promowanie, wspieranie i rozwój rzemiosła, handlu, usług i drobnej wytwórczości,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • współpraca z podmiotami na poziomie  lokalnym,  regionalnym i  międzynarodowym,
 • współpraca z podmiotami w zakresie związanym z integracją europejską,

Komisja Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska


Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska:

Radny Rafał Sobolewski

Skład Komisji:

 1. Radny Janusz Dębczyński
 2. Radny Igor Griszczuk
 3. Radna Joanna Hofman-Kupisz
 4. Radny Piotr Kowal
 5. Radny Rafał Sobolewski
 6. Radna Ewa Szczepańska
 7. Radny Daniel Tobjasz.

Przedmiot działania Komisji:

 • zarządzanie mieniem komunalnym
 • gminne budownictwo mieszkaniowe,
 • transport i komunikacja,
 • zieleń i cmentarze,
 • wodociągi i kanalizacja,
 • zaopatrzenie w wodę,
 • gospodarka odpadami,
 • gospodarka  lokalami,
 • energetyka,
 • ochrona środowiska, rolnictwo, przyroda i gospodarka wodna.

Komisja Edukacji


Przewodnicząca Komisji Edukacji:

Radna Elżbieta Rutkowska

Skład Komisji:

 1. Radny Andrzej Gołębieski
 2. Radny Igor Griszczuk
 3. Radna Ewa Hupało
 4. Radna Wanda Muszalik
 5. Radna Elżbieta Rutkowska
 6. Radna Ewa Szczepańska
 7. Radny Marek Wasielewski
 8. Radny Janusz Ziółkowski

Przedmiot działania Komisji:

 • edukacja publiczna

Komisja Kultury i Sportu


Przewodnicząca Komisji Kultury i Sportu:

Radna Wanda Muszalik

Skład Komisji:

 1. Radna Ewelina Brodzińska
 2. Radny Igor Griszczuk
 3. Radna Ewa Hupało
 4. Radna Domicela Kopaczewska
 5. Radna Wanda Muszalik
 6. Radna Arkadiusz Piasecki
 7. Radny Szymon Szewczyk
 8. Radny Daniel Tobjasz
 9. Radny Marek Wasielewski
 10. Radny Katarzyna Zarębska

Przedmiot działania Komisji:

 • kultura i sztuka,
 • kultura fizyczna,
 • turystyka i wypoczynek,
 • ochrona dóbr kultury,
 • nazwy ulic, placów itp. Oraz pomników i tablic pamiątkowych,
 • miejsca pamięci narodowej.

Komisja Porządku Prawnego i Publicznego


Przewodniczący Komisji Porządku Prawnego i Publicznego:

Radny Arkadiusz Piasecki

Skład Komisji:

 1. Radny Piotr Kowal
 2. Radny Arkadiusz Piasecki
 3. Radny Rafał Sobolewski
 4. Radny Daniel Tobjasz
 5. Radna Katarzyna Zarębska

Przedmiot działania Komisji:

 • funkcjonowanie i przestrzeganie prawa,
 • bezpieczeństwo osób i mienia,
 • porządek publiczny,
 • ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,
 • nadzwyczajne zagrożenia.

Komisja Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej


Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Opieki Społecznej:

Radna Ewa Szczepańska

Skład Komisji:

 1. Radna Ewelina Brodzińska
 2. Radna Domicela Kopaczewska
 3. Radny Jarosław Chmielewski
 4. Radna Ewa Hupało
 5. Radna Wanda Muszalik
 6. Radna Elżbieta Rutkowska
 7. Radny Arkadiusz Piasecki
 8. Radna Ewa Szczepańska

Przedmiot działania Komisji:

 • profilaktyka, ochrona i promocja zdrowia,
 • problematyka rodziny,
 • polityka społeczna,
 • pomoc społeczna.

Komisja Rewitalizacji


Przewodniczący Komisji Rewitalizacji:

Radny Andrzej Gołębieski

Skład Komisji:

 1. Radny Andrzej Gołębieski
 2. Radny Krzysztof Grządziel
 3. Radna Joanna Hofman-Kupisz
 4. Radny Szymon Szewczyk
 5. Radny Daniel Tobjasz

Przedmiot działania Komisji:

 • planowanie przedsięwzięć w zakresie rewitalizacji
 • monitorowanie realizacji programu rewitalizacji
 • budownictwo mieszkaniowe
 • gospodarka nieruchomościami
 • energetyka cieplna
 • szeroko rozumiana polityka społeczna
 • ochrona zabytków
 • bezpieczeństwo osób i mienia

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji


Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:


Radny Józef Mazierski

Skład Komisji:

 1. Radny Jarosław Chmielewski
 2. Radna Marlena Korpalska
 3. Radny Józef Mazierski
 4. Radna Elżbieta Rutkowska
 5. Radny Marek Wasielewski

Przedmiot działania Komisji:

 • rozpatrywanie skarg dotyczących zadań lub działalności Prezydenta i kierowników jednostek organizacyjnych Miasta, z wyjątkiem skarg w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 • rozpatrywanie wniosków, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności oraz lepszego zaspokajania potrzeb ludności,
 • rozpatrywanie petycji kierowanych do Rady.
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego