Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejski Rzecznik Konsumentów

Miejski Rzecznik Konsumentów
Krystyna Watkowska
87-800 Włocławek
ul. 3 Maja 22
pok. 10, 11
tel.+48 54 414-43-05
fax +48 54 41-36-00
email:

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Maciej Dzioba
tel. +48 54 414-43-05
email:

W celu uzyskania pomocy lub porady prawnej należy wziąć ze sobą wszystkie oryginalne dokumenty dotyczące poruszanych spraw np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki. W miarę możliwości należy zabrać ze sobą również kserokopie ww. dokumentów, w celu załączenia ich do akt sprawy prowadzonej przez Rzecznika.

Kompetencje Miejskiego Rzecznika Konsumentów:

  1. Udzielanie bezpłatnych informacji i porad w zakresie praw i interesów konsumentów.
  2. Występowanie w imieniu i na rzecz konsumentów do przedsiębiorców w ww. sprawach.
  3. Udzielanie pomocy w kierowaniu spraw na drogę sądową.

Miejski Rzecznik Konsumentów może również:

  1. Wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów.
  2. Występować do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z wnioskami o wszczęcie postępowania przeciwko przedsiębiorcom nadużywającym pozycji dominującej na rynku (praktyki monopolistyczne) oraz w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
  3. Składać wnioski o zmianę lub stanowienie prawa miejscowego w sprawach ochrony konsumentów.

Bezpłatna infolinia konsumencka
801 440 220 lub 222 66 76 76
Pod ww. numerem telefonu od poniedziałku do piątku
w godz. od 8:00 do 18:00, bezpłatnych porad prawnych udzielają prawnicy.
Infolinia finansowana jest przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego