Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt „Czym skorupka za młodu – uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszą swoje kompetencje”

PANACEUM-OMEGA M. J. Wyborska
Wraz z Parterem – Gmina Miasto Włocławek realizuje projekt p.n.

Czym skorupka za młodu- uczniowie z 13 szkół kształcenia podstawowego Włocławka podnoszę swoje kompetencje

Czas realizacji: Od 01.09.2017r. dO 30.06.2018r.
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020
Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne

Całkowity koszt projektu: 1800000,00 zł. Dofinansowanie z UE: 1530000,00 zł.

Celem projektu jest: wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów i uczennic z miasta Włocławek po­przez;- kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie: matematyki, przyrody, informatyki oraz języka angiel­skiego u 1016 uczennic/uczniów z 12 szkół podstawowych Włocławka- wsparcie 459 uczennic/uczniów ze specjalnymi potrze­bami edukacyjnymi i uczniów młodszych w ramach zajęć specjalistycznych, dydaktyczno- wyrównawczych z 13 SP Włocławka (w tym szkoły specjalnej i integracyjnej)- tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie przedmiotów przyrodniczych poprzez wyposażenie 4 pracowni przyrodniczych i utworzenie pracowni międzyszkolnych wy­posażonych w sprzęt niezbędny do nauczania metodą eksperymentu dla uczniów z 12 szkół, – podniesienie kompetencji 12 nauczycieli przyrody w zakresie wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji oraz n nauczycieli do pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,

Załączniki:

DOCEksperyment na lekcjach przyrody - Program i scenariusze. (1,42MB)

PDFPlakat projektu (240,16KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego