Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekt Włocławek Zawodowo II

Po lewej stronie widnieje logo Funduszu Europejskiego Program Regionalny po środku widnieje herb Województwa Kujawsko- Pomorskiego natomiast po prawej stronie widnieje flaga Unii Europejskiej z napisem Europejski Fundusz Społeczny

Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe
Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe
Włocławek Zawodowo II
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Włocławek Zawodowo II”

1. Projekt „Włocławek Zawodowo II” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.

2. Projekt obejmuje swoim zasięgiem uczniów  z 8 szkół kształcenia zawodowego Włocławka.

3. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 1016 uczniów z 8 szkół kształcenia zawodowego Włocławka poprzez udział w zajęciach dodatkowych, kursach, stażach zawodowych i podniesienie kompetencji lub kwalifikacji przez 16 nauczycieli oraz wyposażenie pracowni zawodowych szkolnych w tych placówkach do 30.04.2022 r.

Działania realizowane w ramach projektu

W ramach projektu podjęte zostały:

1.  Zajęcia dodatkowe:

a) podnoszące kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne

b) podnoszące kompetencje zawodowe uczniów kształcenia zawodowego

(typ projektu 1ci i 1cii ).

Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym obejmującym dodatkowe wsparcie służące podnoszeniu , nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych poprzez zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy , zaplanowano zajęcia dla specjalności wskazanych w (C.2 inne istotne informacje nt. osób).

2. Doposażenie / wyposażenie pracowni zawodowych niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego (typ proj.1 j).

Stan przygotowania szkół do nauki zawodu, wyposażenie pracowni jest bardzo zróżnicowane w poszczególnych szkołach i najczęściej wymagają doposażenia , dlatego zaplanowano w projekcie , tworzenie w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla naucz. zawodów obejmujących wyposażenie pracowni dla zawodów szkolnictwa zawodowego.

3. Podniesienie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego (typ projektu1 d) oraz  dokształcanie dla nauczycieli (typ projektu 1a).Nauczyciele, którzy będą brali udział w projekcie, podniosą swoje kompetencje/kwalifikacje, a następnie wykorzystają w dalszej pracy swoją wiedzę i fachowość oraz nowe kompetencje /kwalifikacje w pracy z uczniem.

4. Podniesienie kwalifikacji praktycznych poprzez staże dla uczniów technikum (typ proj.2). Realizacja wysokiej jakości staży ( ucz. technikum) dla ucz. kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami /możliwość pracy na stanowisku w rzeczywistych warunkach.

5. Realizacja programu doradztwa edukacyjno-zawodowego, określenia własnego Indywidualnego Planu Działań (typ proj.1a).

Beneficjenci projektu

1. Uczestnikami projektu są:

  • 8 szkół kształcenia zawodowego (5 technikum+ 3 branżowe szkoły I stopnia z 5 ZS) dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek
  • udział 6 nauczycieli w studiach podyplomowych z doradztwa zawodowego oraz dla 10 nauczycieli kurs monoporcje.
Galeria zdjęć ze staży zawodowych uczniów uczestniczących w projekcie

 

Galeria zdjęć z zajęć projektowych

 

Załączniki:

DOCRegulamin rekrutacji do 30.04.2022 r. (122,50KB)

DOCRegulamin rekrutacji po 30.04.2022 r. (122,50KB)

JPEGPlakat_Włocławek-Zawodowo-II.jpeg (161,17KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego