Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o zgłoszeniu zamiaru wykonania robót budowalnych z dnia 31.03.2023 r. dotyczących realizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej polegającego na instalowania na istniejącym obiekcie budowlanym (kratowej wieży telekomunikacyjnej znajdującej się na terenie stacji bazowej GWL_Wloclawek_Dobrzyńska14/47009 operatora Orange Polska S.A.)

INFORMACJA

Na podstawie art. 34a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351; z późn. zm.)

Prezydent Miasta Włocławek

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 31.03.2023 r. PSN Infrastruktura Sp. z o.o. złożyła wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalowania na istniejącym obiekcie budowlanym (kratowej wieży telekomunikacyjnej znajdującej się na terenie stacji bazowej GWL Wloclawek Dobrzyńska14/47009 operatora Orange Polska S.A.) urządzeń instalacji radiokomunikacyjnej, w tym urządzenia antenowego w postaci zintegrowanej anteny nadawczej ADP3Top, na terenie działki nr 2/12 obręb Włocławek KM 13 przy ulicy Dobrzyńskiej 14a we Włocławku.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego