Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego wygaszonych na podstawie znowelizowanej ustawy Prawo wodne

Decyzje o warunkach zabudowy i decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczące nieruchomości lub ich części znajdujących się na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, lub w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej, które wygasły z dniem 1 stycznia 2018 r.

L.p. Nr decyzji i data jej wydania Rodzaj i lokalizacja inwestycji
1.      Dec. Nr 35/2015 z dn. 09.06.2015

 

UA.6730.25.2014

zmiana sposobu użytkowania budynku oznaczonego w ewidencji jako inny budynek niemieszkalny na budynek mieszkalny wraz z rozbudową (dobudowa schodów) na terenie działki nr 16/1 obręb Włocławek KM 60 położonej przy ul. Lisek 17a we Włocławku
2.      Dec. Nr 76/2015 z dn. 30.12.2015

 

UA.6730.53.2015

Rozbudowa budynku gospodarczego na terenie dz. nr 10 obręb Włocławek KM 4 przy ul. Grodzkiej 121
3.      Dec. Nr 53/2017 z dn. 30.08.2017

 

UA.WZ.6730.35.2017

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dz. nr 3/5 obręb Włocławek KM 7/1przy ul. Grodzkiej 67/69
4.      Dec. Nr 5/204 z dn. 14.01.2014

 

UA.6730.123.2013

Zmiana sposobu użytkowania budynku oznaczonego jako inny na budynek mieszkalny na terenie dz. nr 16/41 obręb Włocławek KM 5 przy ul. Malinowej
5.      Dec. Nr 61/2014 z dn. 12.06.2014

 

UA.6730.58.2014

Budowa zjazdu publicznego na terenie dz. nr 76 obręb Włocławek KM 59 przy ul. Borowskiej
6.      Dec. Nr 63/2014 z dn. 16.06.2014

 

UA.6730.119.2013

Budowa garażu na terenie dz. nr 11/4 obręb Włocławek KM 2 przy ul. Liliowej 8
7.      Dec. Nr 82/2014 z dn. 25.07.2014

 

UA.6730.42.2014

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dz. nr 3/3 obręb Włocławek KM 3 przy ul. Grodzkiej 153
8.      Dec. Nr 111/2014 z dn.

 

UA.6730.75.2014

Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego (nadbudowa i zmiana konstrukcji dachu) na terenie dz. nr 8/11 obręb Włocławek KM 3 przy ul. Grodzkiej 137
9.      Dec. Nr 30/2010 z dn. 24.02.2010

 

UA.AB.733400.6.2010

Zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na budynek mieszkalny na terenie dz. nr 3/16 obręb Włocławek KM3 przy ul. Bobrowickiej 114
10.    Dec. Nr 54/2010 z dn. 15.04.2010

 

UA.AB.733400.298.2008

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dz. nr 18, 8/6 obręb Włocławek KM 3 przy ul. Bobrownickiej 110A
11.    Dec. Nr 57/2010 z dn. 16.04.2010

 

UA.AB.733400.235.2008

Budowa ok. 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na terenie dz. nr 7/1, 7/2, 22,23/3 obręb Włocławek KM 5 przy ul. Malinowej i Bobrownickiej
12.    Dec. Nr 49/2011 z dn. 14.03.2011

 

UA.AB.6730.6.2011

Budowa zjazdu na terenie dz. nr 13/1, 26 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Grodzkiej 43
13.    Dec. Nr 82/2011 z dn. 27.04.2011

 

UA.AB.733400.230.2010

Zmiana konstrukcji dachu oraz miana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na garaż na terenie dz. nr 14/2 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Grodzkiej 41
14.    Dec. Nr 199/2011 z dn. 7.12.2011

 

UA.AB.6730.162/2011

Budowa budynku sanitarnego (toalety) na terenie działki nr 6 obręb Włocławek KM 8/1 przy ul. Grodzkiej 13
15.    Dec. Nr 5/2012 z dn. 18.01.2012

 

UA.AB.733400.240.2010

Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych i garażu na budynki mieszkalne na terenie dz. nr 1/32 obręb Włocławek KM 4 przy ul. Grodzkiej 131
16.    Dec. 6/2012 z dn. 18.01.2012

 

UA.AB.6730.188/2011

Zmiana sposobu użytkowania części budynku usługowego na lokal mieszkalny na terenie dz. nr 20/4 obręb Włocławek KM 6 przy ul. Bobrownickiej 66A
17.    Dec. 35/2012 z dn. 16.04.2012

 

UA.AB.6730.214.2011

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy na terenie dz. nr 16/1 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Grodzkiej 37A
18.    Dec. 72/2013 z dn. 01.08.2013

 

UA.6730.39.2013

Budowa budynku mieszkalno-usługowego na terenie dz. nr 3/16, 2/14 obręb Włocławek KM 4 przy ul. Grodzkiej 92D, 94
19.    Dec. Nr 28/2008 z dn. 15.02.2008

 

UA.AB.733400.386.2007

Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy na terenie dz. nr 24/1 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Grodzkiej 21
20.    Dec. Nr 62/2008 z dn01.04.2008

 

UA.AB.733400.18.2008

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie dz. nr 11/4 obręb Włocławek KM 8/1 przy ul. Grodzkiej 5
21.    Dec. nr 181/2008 z dn. 16.09.2008

 

UA.AB.7334000.142.2008

Budowa budynku mieszkalnego i zjazdu na terenie dz. nr 6/2, 29/1 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Bobrownickiej 38
22.    Dec. Nr 187/2008 z dn. 24.09.2008

 

UA.AB.733400.173.2008

Budowa budynku mieszkalnego i zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe na terenie dz. nr 8/26 obręb Włocławek KM 3 przy ul. Grodzkiej 135
23.    Dec. Nr 27/2009 z dn. 22.10.2009

 

UA.AB.733401.31.2009

Przebudowa pompowni wody rzecznej wraz z kanałem dopływowym z rzeki Wisły dla Anwil SA dz. nr 1, 2/4, 85, 126 obręb Korabniki, dz. 208 obręb Kawka, dz. nr 50, 51 obręb Azoty
24.    Dec. nr 30/2009 z dn. 16.11.2009

 

UA.AB.733401.29.2009

Budowa parkingu z drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną oraz rozbudowa schodów na terenie dz. nr 31/9, 31/10, 34, 44, obręb Włocławek KM 44 przy ul. Wyszyńskiego 1/3
25.    Dec. Nr 49/2007 z dn. 21.12.2009

 

UA.AB.733401.29.2009

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie dz. nr 12/3 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Wrzosowej 1
26.    Dec. Nr 172/2009 z dn. 19.10.2009

 

UA.AB.733400.63.2009

Budowa garażu na terenie dz. nr 5/29 obręb Włocławek KM 60 przy ul. Lisek 13f
27.    Dec. Nr 216/2009 z dn. 18.12.2009 UA.AB.733400.263.2008 Budowa budynku handlowo-usługowego (kontener) – komis samochodowy, sprzedaż części zamiennych, wypożyczalnia przyczep samochodowych oraz budowa 4 garaży i barakowozu na terenie dz. nr 8/5 obręb Włocławek KM 26 przy ul. Toruńskiej 124
28.    Dec. Nr 137/2006 z dn. 12.07.2006

 

UA.AAB.733400.13.2006

Budowa budynku usługowego na terenie dz. nr 5 obręb Włocławek KM 89 przy ul. Płockiej 13
29.    Dec. Nr 168/2006 z dn. 9.08.2006

 

UA.AAB.733400.188.2006

Zmiana sposobu użytkowania garażu w budynku mieszkalnym na pomieszczenie mieszkalne na terenie dz. nr 15/1 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Grodzkiej 39A
30.    Dec. Nr 1/2007 z dn. 03.01.2007

 

UA.AAB.733400.163.2006

Budowa budynku usługowo-handlowego (salonu samochodowego) oraz zjazdu na terenie dz. nr 10, 29/1 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Grodzkiej 49
31.    Dec. Nr 32/2006 z dn. 11.08.2006

 

UA.AAB.733401.15.2006

Budowa małej elektrowni wodnej MEW I przy ujściu rzeki Zgłowiączki do Wisły na terenie dz. nr 2 obręb Włocławek KM 23
32.    Dec. Nr 275/2007 z dn. 19.09.2007

 

UA.AB.733400.226.2007

Budowa garażu i zjazdu na terenie dz. nr 55/2 obręb Włocławek KM 58, dz. nr 58 obręb Włocławek KM 56 przy ul. Kapitulnej 52A
33.    Dec. Nr 298/2007 z dn. 16.10.2007

 

UA.AB.7333400.207.2007

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, zjazdu i miejsc postojowych na terenie działek nr 15/1, 15/2, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 15/10, 15/11, 15/12, 15/13, 16, 18, 19, 20/2 KM 41, dz. nr 180 KM 42 przy ul. Kapitulnej 8-16, ul. Miłej 26-38 i 37-43
34.    Dec. Nr 300/2007 z dn. 16.10.2007

 

UA.AB.733400.277.2007

Budowa garażu na terenie dz. nr 2/8 obręb Włocławek KM 5 przy ul. Storczykowej 5
35.    Dec. Nr 334/2007 z dn. 5.12.2007

 

UA.AB.733400.298.2007

Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na garażowo-gospodarczy i budowa garażu na terenie dz. nr 2/8 KM 3 przy ul. Grodzkiej 165
36.    Dec. Nr 148/2004 z dn. 25.11.2004

 

UA.733400.191.2004

Budowa budynku z przeznaczeniem na biuro i świetlicę na terenie dz. nr 2/8 obręb Włocławek KM 64 ul. Ruda
37.    Dec. Nr 3/2004 z dn. 6.08.2004

 

UA.733401.6.2004

Budowa kontenera biologicznej neutralizacji odorów z PS przy ul. Malinowej 4
38.    Dec. Nr 67/2005 z dn. 22.08.2005

 

UA.AAB.733401.86.2005

Przebudowa istniejącej przepławki na Stopniu Wodnym na terenie dz. nr 1/9, 1/4 obręb Włocławek KM 23
39.    Dec. Nr 19/2005 z dn. 27.01.2005

 

UA.AAB.733400.11.2005

Rozbudowa budynku „strzelnicy Colt” na terenie dz. nr 4/2 obręb Włocławek KM 41 przy ul. Słodowskiej 8
40.    Dec. Nr 36/2005 z dn. 16.02.2005

 

UA.AAB.733400.351.2004

Budowa budynku mieszkalnego na terenie dz. nr 1/1 obręb Włocławek KM 4, przy ul. Bobrownickiej 100
41.    Dec. Nr 91/2005 z dn. 21.04.2005

 

UA.AAB.64.2005

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, szamba szczelnego, przyłączy i zjazdu na terenie dz. nr 6/2, 29/1 obręb Włocławek KM 7/1 przy ul. Bobrownickiej 38
42.    Decyzja z dnia 19.04.2004 r.

 

UA.73340-WZ-197/2003

Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kapitulnej 54a
43.    Decyzja z dnia 19.04.2004

 

UA.73340-WZ-236/2003

Budowa dodatkowej sali wraz z zapleczem przy istniejącym barze gastronomicznym przy ul. Toruńskiej 66/68
44.    Dec. Nr 10/2014 z dn. 5.05.2014 Budowa podczyszczalni wód opadowych i roztopowych Nr 4 na istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie dz. nr 2/2 obręb Włocławek KM 29 przy ul. Toruńskiej
Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego