Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MRZK01-Udzielanie porad prawnych w sprawach konsumenckich; występowanie do przedsiębiorców w sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów

Wydział:
Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
Termin załatwienia:
- udzielenie informacji lub porady telefonicznie
- niezwłocznie - w przypadku konieczności podjęcia interwencji pisemnie
- wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu spraw do Rzecznika
- ostateczny termin załatwienia sprawy zależny jest nie od Rzecznika lecz od złożoności sprawy, czasu oczekiwania na odpowiedź od przedsiębiorcy, stanowiska przedsiębiorcy oraz innych organów i instytucji
Osoba kontaktowa:
Krystyna Watkowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

ul. 3-go Maja 22

87 – 800 Włocławek

pokój nr 10
Telefon kontaktowy:
54 414 43 05
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

ul. 3-go Maja 22

87 – 800 Włocławek

pokój nr 10
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek konsumenta do Rzecznika o udzielenie pomocy według załączonego wzoru.

2. Do wniosku winny być załączone wszystkie dokumenty w sprawie w tym w szczególności: kserokopia dokumentu zakupu towaru/usługi (paragon, faktura, rachunek, umowa), zgłoszenie reklamacyjne do przedsiębiorcy, odpowiedz przedsiębiorcy z ewentualną opinią rzeczoznawcy, dokument gwarancyjny, wszelką inną korespondencję w sprawie.

3. Konsument zgłasza sprawę o interwencję Rzecznika u przedsiębiorcy osobiście w siedzibie Rzecznika ewentualnie emailem, załączając zeskanowane wszystkie niezbędne dokumenty z podaniem swojego numeru telefonu. W razie braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany telefonicznie do ich uzupełnienia.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta  ( Dz. U. z 2020 poz. 287 ),

2. Ustawa z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny ( Dz. U. z 1964 nr 16 poz. 93 ze zm. ),

3. Ustawa z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2021 poz. 275 ),

4. Ustawa z dnia 12.05.2011r. o kredycie konsumenckim ( Dz. U. z 2019 poz. 1083 ),

5. Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017r. ( Dz. U. z 2020 poz. 2139 ),

6. Ustawa z dnia 16.08.2004r. prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2021 poz. 576 ),

7. Ustawa z dnia 10.04.1997r. prawo energetyczne ( Dz. U. z 2021 poz. 716 ),

DOCWniosek o udzielenie pomocy konsumentowi (41,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego