Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MZON01-Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wydział:
Miejski Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
Termin załatwienia:
Termin odbioru legitymacji ustalany jest z wnioskodawcą indywidualnie
Osoba kontaktowa:
Monika Mikicka
Miejsce załatwienia:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10

87-800 Włocławek

pokój nr 19
Telefon kontaktowy:
054 423-23-77
Miejsce odbioru:
Dokument zostaje przesłany drogą pocztową, na wniosek osoby zainteresowanej odbiór dokumentu może nastąpić w siedzibie organu, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek.
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie: legitymacji dokumentującej niepełnosprawność / duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność.

2. Kserokopia ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu.

3. Aktualna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm.

4. Dowód uiszczenia opłaty w kwocie 15 zł (w przypadku ubiegania się o wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność), którą należy uiścić na konto Urzędu Miasta Włocławek PKO BP SA 42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 lub bezpośrednio w kasie Urzędu, w budynku przy Zielonym Rynku 11/13 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 14.30, Wtorek 7.45 – 16.00, Piątek 7.45 – 13.00) lub w kasie Urzędu w budynku przy ul. Kościuszki 12 (Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.45 – 14.30, Wtorek 7.45 – 16.00, Piątek 7.45 – 13.00) z adnotacją – opłata za wydanie duplikatu legitymacji.

* Jeżeli wnioskodawca nie składa wniosku osobiście, tylko przez osobę umocowaną do tego prawnie, wówczas zobowiązany jest dołączyć do wniosku kserokopię dokumentu tożsamości z wyczernionymi danymi w zakresie imion rodziców oraz nazwiska rodowego, w celu weryfikacji, czy fotografia wnioskodawcy dołączona do wniosku o wydanie legitymacji odpowiada wizerunkowi tej osoby widniejącej na fotografii w dowodzie osobistym.

Opłaty:
15,00 zł w przypadku ubiegania się o wydanie duplikatu legitymacji
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573),

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021r. poz. 857),

PDFWniosek o wydanie legitymacji (817,82KB)

PDFInformacja do legitymacji (87,85KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego