Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

MZON04-Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień

Wydział:
Miejski Zespół do Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku
Termin załatwienia:
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
Osoba kontaktowa:
Ewelina Stępień
Miejsce załatwienia:
Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku

ul. Ogniowa 8/10

87-800 Włocławek

pokój nr 19
Telefon kontaktowy:
054 423-23-85
Miejsce odbioru:
Dokument zostaje przesłany drogą pocztową, na wniosek osoby zainteresowanej odbiór dokumentu może nastąpić w siedzibie organu, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek.
Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień – wypełniony w całości czytelnym pismem i podpisany.
2. Orzeczenie wydane przez inny organ orzeczniczy o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
3. Dokumentacja medyczna dotycząca stanu zdrowia, która umożliwia określenie zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień, np.:

  • zaświadczenie lekarskie zawierające opis aktualnego stanu zdrowia,
  • karty informacyjne z pobytów w szpitalu,
  • wyniki badań dotyczące schorzeń,
  • wyniki badań psychologicznych w przypadku osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym,
  • historie choroby z poradni specjalistycznych.

Należy dostarczyć kserokopie dokumentacji z leczenia wraz z oryginałami do wglądu w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Od orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wydanego przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności we Włocławku nie przysługuje odwołanie
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573),

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2021 r. poz. 857),

PDFWniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień (524,85KB)

PDFZaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (370,15KB)

PDFFormularz funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. (433,18KB)

PDFKwestionariusz dot. sytuacji społeczno-zawodowej (1,12MB)

PDFSzczegółowa ocena funkcjonowania osoby w skali Barthel (199,80KB)

 

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego