Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC01-Sporządzenie aktu małżeństwa

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego
Termin załatwienia:
Wydanie zaświadczenia o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa i zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest na miejscu
Osoba kontaktowa:
Renata Maik
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Urząd Stanu Cywilnego,

Zielony Rynek 11/13,

pokój 109
Telefon kontaktowy:
54 414-42-27
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Urząd Stanu Cywilnego,

Zielony Rynek 11/13,

pokój 109
Wymagane dokumenty:

1. Dowody osobiste osób chcących zawrzeć związek małżeński.
2. Odpisy skrócone:
a) Aktu urodzenia (w przypadku panny i kawalera).
b) Aktu urodzenia i małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osoby rozwiedzionej).
c) Aktu urodzenia i zgonu (w przypadku wdowy lub wdowca w przypadku, kiedy zdarzenia miały miejsce we Włocławku i małżeństwo będzie zawierane we Włocławku można bezpłatnie odebrać notatki z aktów stanu cywilnego w archiwum USC – pokój 111.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa – 84,00 zł.

2. Opłata dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 1 000,00 zł

3. Po sporządzeniu aktu małżeństwa wydawany jest 1 skrócony odpis zwolniony z opłaty skarbowej.

4. Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju - 38,00 zł.

5. Zaświadczenie o stanie cywilnym - 38,00 zł

6. Decyzja o skróceniu miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie cywilnego związku małżeńskiego - 39,00 zł.
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

1. Obecność obu stron jest obowiązkowa.

2. Termin oczekiwania na ślub cywilny – 1 miesiąc i 1 dzień od daty złożenia dokumentów.

3. Ważność zaświadczenia do ślubu wyznaniowego – 6 miesiące od daty złożenia dokumentów.

4. Ważność zaświadczenia stwierdzającego o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju – 6 miesiące od daty złożenia dokumentów.

5. W przypadku ślubu wyznaniowego należy odebrać 1 bezpłatny odpis aktu małżeństwa, po 7 dniach od daty ślubu.

6. Należne ustawowo dni wolne (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej):
a) 2 dni – małżonkowie,
b) 1 dzień – rodzice współmałżonków.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego