Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC03-Zgłoszenie urodzenia dziecka/sporządzenie aktu urodzenia

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego
Termin załatwienia:
Akt urodzenia sporządzany jest na miejscu
Osoba kontaktowa:
Bartosz Wiśniewski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Urząd Stanu Cywilnego,

Zielony Rynek 11/13,

pokój 101A
Telefon kontaktowy:
54 414-40-07
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Urząd Stanu Cywilnego,

Zielony Rynek 11/13,

pokój 101A
Wymagane dokumenty:

1. Karta urodzenia – wydana przez lekarza, położną, zakład opieki zdrowotnej – oryginał.
2. Dowody osobiste rodziców – do wglądu.
3. W przypadku, gdy matka jest niepełnoletnia, zgłoszenia może dokonać przedstawiciel ustawowy, którym może być jedno z rodziców matki dziecka.
4. W przypadku dzieci pozamałżeńskich dziecko może zostać uznane przez ojca dziecka przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego, gdy matka dziecka jest stanu wolnego, tzn.:

  • panna,
  • rozwiedziona (jeżeli od chwili uprawomocnienia wyroku rozwodowego upłynęło ponad 300 dni),
  • wdowa (jeżeli od zgonu współmałżonka upłynęło ponad 300 dni).

W tych przypadkach konieczna jest obecność obojga rodziców !!!

Opłaty:
Po sporządzeniu aktu urodzenia wydawany jest 1 skrócony odpis zwolniony z opłaty skarbowej
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Zgłoszenia urodzenia dokonują:

  • rodzice
  • matka, która ukończyła 16 lat
  • przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny matki
  • pełnomocnik

Zgłoszenia urodzenia należy dokonać przed upływem 21 dni od dnia wystawienia karty, w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe w terminie do 3 dni.

Przy sporządzeniu aktu urodzenia następuje nadanie dziecku numeru PESEL (dla dzieci urodzonych na terenie Polski).

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego.

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

3. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

4. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego