Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC04-Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego
Termin załatwienia:
1. Na wniosek składany osobiście: - jeśli dotyczy aktu przechowywanego w tutejszym USC - 7 dni roboczych; - jeśli dotyczy aktu z innego USC - do 10 dni roboczych.

2. Na wniosek listowny lub e-mailowy - do miesiąca.
Osoba kontaktowa:
Barbara Nowak, Marta Łozowska, Radzisław Sadowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Urząd Stanu Cywilnego,

Zielony Rynek 11/13,

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko ds.USC – hol/budynek B

Sposób złożenia wniosków o wydanie odpisów:

1. Osobiście: Urząd Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, Biuro Obsługi Mieszkańców, stanowisko ds USC - hol / budynek B, tel. 54 414 47 22; 414 42 23, 414 42 32

2. Listownie: wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty skarbowej należy przesłać na adres: Urząd Miasta, Urząd Stanu Cywilnego, 87-800 Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13.

3. Pocztą e-mail na adres: usc@um.wloclawek.pl
Telefon kontaktowy:
54 414-47-22; 54 414-42-23
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Urząd Stanu Cywilnego,

Zielony Rynek 11/13,

pokój 111
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie odpisu z akt stanu cywilnego.
2. Dowód osobisty osoby pobierającej odpis aktu stanu cywilnego.
3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty:
1. Odpis skrócony lub wielojęzyczny – 22,00 zł;
2. Odpis zupełny – 33,00;

3. Pełnomocnictwo – 17,00 zł;

4. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł;
5. Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku – 24,00 zł;

6. Potwierdzenie zgodności kserokopii – 5,00 zł 7. Zwolnienia z opłaty skarbowej reguluje art. 2 ustawy o opłacie skarbowej. Dokonanie opłaty skarbowej: 1. W kasie Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, godziny pracy kas: poniedziałek, środa, czwartek od 7:45 do 15:30, wtorek od 7:45 do 17:00, piątek od 7:45 do 14.00. 2. Przelew na konto: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Osobami uprawnionymi do otrzymania odpisów są osoby, których ten odpis dotyczy, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, mąż, żona, syn, córka, wnuki, przedstawiciel ustawowy, pełnomocnik wraz z pełnomocnictwem, oraz osoba, która udokumentuje interes prawny – art. 45 prawa o aktach stanu cywilnego. Prosimy o podawanie na wniosku numeru PESEL osoby, której akt dotyczy – ułatwi to i przyspieszy wydanie odpisu.

Odpisy na wniosek osób przebywających za granicą przesyłane są na wskazany przez nie adres do korespondencji na terenie Polski lub wydawane osobie posiadającej pełnomocnictwo do odebrania żądanych odpisów.

W USC we Włocławku można uzyskać odpisy aktów sporządzonych i przechowywanych w innych USC a o odpisy aktów sporządzonych we Włocławku można wnioskować na terenie całej Polski. Urząd Stanu Cywilnego nie prowadzi poszukiwań aktów stanu cywilnego do celów genealogicznych.

Akta stanu cywilnego są przechowywane w Urzędzie Stanu Cywilnego dla urodzeń 100 lat, dla małżeństw i zgonów – 80 lat.
W sprawie uzyskania danych ze starszych ksiąg należy zwrócić się do: Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego .

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego.

PDFWniosek o wydanie odpisu (130,57KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego