Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

USC05-Zmiana imienia lub nazwiska

Wydział:
Urząd Stanu Cywilnego
Termin załatwienia:
Do 4 tygodni
Osoba kontaktowa:
Donata Szychulska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Urząd Stanu Cywilnego,

Zielony Rynek 11/13,

pokój 101A
Telefon kontaktowy:
54 414-48-36
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Urząd Stanu Cywilnego,

Zielony Rynek 11/13,

pokój 101A
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska.
2. Dowód osobisty osoby składającej wniosek.
3. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.
4. Odpisy zupełne aktu urodzenia i małżeństwa, jeśli te zdarzenia miały miejsce w innym USC.

Opłaty:
1. Za wydanie decyzji administracyjnej – 37,00 zł.
2. Zwolnienia z opłaty skarbowej reguluje art. 2 ustawy o opłacie skarbowej. Dokonanie opłaty skarbowej:

W kasie Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, godziny pracy kas: poniedziałek, środa, czwartek od 7:45 do 15:30, wtorek od 7:45 do 17:00, piątek od 7:45 do 14.00. 2. Przelew na konto: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100.
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
Uwagi:

Zmiana imienia lub nazwiska ma charakter trwały i można jej dokonywać jedynie z ważnych powodów.

Wnioski o wydanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska wnosi się do dowolnie wybranego Kierownika USC.

Do wniosku można dołączyć inne dokumenty uzasadniające zmianę.

W przypadku osób nieletnich rodzice składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę.
Jeśli wniosek dotyczy osoby, która ukończyła 13 lat – oświadczenie tej osoby o wyrażeniu zgody na zmianę.

W przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej przez tylko jedno z rodziców należy przedstawić postanowienie sądu w tej sprawie.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2008.220.1414 ze zm.).

2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.2014.1741 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2014.1628 ze zm.).

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23).

DOCWniosek o zmianę imienia lub nazwiska (39,00KB)

PDFWniosek o zmianę imienia lub nazwiska (109,12KB)

DOCOświadczenie (26,50KB)

PDFOświadczenie (25,42KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego