Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

DT01-Postępowanie w związku z uzyskaniem zatwierdzenia organizacji ruchu

Wydział:
Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii
Termin załatwienia:
Zatwierdzenie wydaje się bez zbędnej zwłoki w czasie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku przy uwzględnieniu, że dokumentacja została wykonana prawidłowo oraz zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.
Osoba kontaktowa:
Błażej Sekretarski
Miejsce załatwienia:
Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

ul. 3 Maja 22.
Telefon kontaktowy:
54 414-41-21, 54 414-41-87
Miejsce odbioru:
Wydział Dróg, Transportu Zbiorowego i Energii

ul. 3 Maja 22

pokój 2/3 lub sekretariat
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek zgodnie z załączonym wzorem

2. Projekt organizacji ruchu – 3 egz.

3. Wymagane opinie:

  • Opinia projektu organizacji ruchu wydana przez właściwego Zarządcę drogi
  • Opinia projektu organizacji ruchu wydana przez właściwego Komendanta Policji
Opłaty:
Nie dotyczy
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy
Uwagi:

Dokumenty do pobrania:

  • Załącznik Nr 1-Wniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu
Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 t.j.).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. 2017r. 784 t.j.)

DOCWniosek o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu (49,50KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny (70,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego