Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FN03-Zwrot opłaty skarbowej

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
Do 30 dni w przypadku sprawy skomplikowanej i wymagającej wszechstronnego wyjaśnienia do 60 dni
Osoba kontaktowa:
Ostróżka Beata
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-24, 054 414-43-20
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
2. Załączniki-oryginał dowodu wpłaty

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej ora trybu jej zwrotu  z dnia 28 września 2007 roku  (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., poz. 1330).

DOCWniosek o zwrot opłaty skarbowej (34,50KB)

PDFWniosek o zwrot opłaty skarbowej (256,03KB)

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego