Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FN04-Zaświadczenia

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
7 dni
Osoba kontaktowa:
Arkadiusz Janiak , Monika Dzięciołowska, Wioletta Stawska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-24,054 414-42-81, 054 414-42-39, 054 414-41-33
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zaświadczenia składany przez podatnika osobiście lub przez pełnomocnika

Opłaty:
- o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych/stwierdzające stan zaległości podatnika - 21zł, - o wysokości znanych organowi zobowiązań spadkodawcy - 21zł, - o wysokości zaległości podatkowych zbywającego - 21zł, - o stanie majątkowym - 17zł, - o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką lub zastawem skarbowym - 17zł, - zaświadczeniu o dokonaniu wpłaty – 17zł; zaświadczenia o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatkowej nieruchomości 17 zł, zaświadczenia o posiadaniu/nieposiadaniu gospodarstwa rolnego – 17 zł, zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego 17 zł, zaświadczenia o dochodzie z gospodarstwa rolnego – 17 zł - o niezaleganiu lub zaległościach w niepodatkowych należnościach budżetowych – 17 zł
Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 730).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375).

DOCZaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz kto figuruje w ewidencji nieruchomości, w rejestrze podatku rolnego (28,50KB)

PDFZaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym oraz kto figuruje w ewidencji nieruchomości, w rejestrze podatku rolnego (70,26KB)

DOCZaświadczenie - osoby fizyczne (29,50KB)

PDFZaświadczenie - osoby fizyczne (158,09KB)

DOCZaświadczenie - osoby prawne (28,50KB)

PDFZaświadczenie - osoby prawne (81,33KB)

DOCZaświadczenia dot. niepodatkowych należności budżetowych (33,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego