Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz numerów kont bankowych Urzędu Miasta Włocławek

Wykaz numerów kont bankowych
Numer rachunku bankowego Nazwa rachunku bankowego Wykaz rodzajów opłat
42 1020 5170 0000 1202 0009 0118 Dochody budżetu państwa
 • opłata za udostępnienie danych osobowych
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
 • czynsz za dzierżawę gruntów Skarbu Państwa
 • sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa
 • opłaty za usługi opiekuńcze
 • opłata za wydanie karty parkingowej osobie niepełnosprawnej oraz placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją  lub edukacją osób niepełnosprawnych;
 • opłata za wydanie duplikatu legitymacji dokumentującej niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności
52 1020 5170 0000 1102 0009 0084 Dochody podstawowe
 • opłata za wieczyste użytkowanie gruntów gminy
 • czynsz za dzierżawę gruntów gminy
 • sprzedaż nieruchomości gminy
 • opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gminy
 • opłata adiacencka
 • wpłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
 • opłaty komunikacyjne: za pozwolenia czasowe, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, wyrejestrowanie pojazdu w przypadku udokumentowanej, trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności, prawo jazdy, nalepkę kontrolną, oznakowanie taxi, tablice rejestracyjne, zaświadczenia i zezwolenia na przewozy autokarowe, znaki legalizacyjne, za licencje na przewóz
 • opłata za kartę wędkarską
 • opłata za znaczek dla psa
 • mandaty nałożone przez Straż Miejską
 • opłata za wycinkę drzew
94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 Dochody podatkowe
 • podatek od środków transportu
 • podatek od nieruchomości
 • podatek rolny i leśny
 • opłata za usługę wodną
 • opłata od posiadania psów
 • opłata skarbowa
 • opłata prolongacyjna
70 1020 5170 0000 1502 0009 0340 Rękojmie, zabezpieczenia
 • rękojmie
61 1020 5170 0000 1402 0009 0357 Depozyty, wadia
 • depozyty
 • wadia
52 1020 5170 0000 1102 0126 9992 -
 • opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
21 1020 1462 0000 7602 0265 7187 Dochody wpływy geodezyjne
 • opłaty za wypisy i wyrysy z ewidencji geodezyjnej gruntów

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego