Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

FN09-Podatek leśny

Wydział:
Wydział Finansów
Termin załatwienia:
1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania
Osoba kontaktowa:
Monika Mosakowska, Aneta Matusiak, Bartosz Radziejowski, Katarzyna Zalewa, Małgorzata Zawadzka-Pietruszewska, Ewa Duchewicz, Paulina Politowska, Katarzyna Majchrowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414 47 24, 054 414 43 39, 054 414 45 34, 054 414 40 17, 054 414 46 02, 054 414 44 02, 054 414 45 32
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Zielony Rynek 11/13

87 – 800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców
Stanowisko Wydziału Finansów
hol budynek B
Wymagane dokumenty:

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego lub mających wpływ na zmianę wysokości tegoż zobowiązania należy złożyć:
1. osoby fizyczne: informację o lasach, wraz ze stosownymi załącznikami
2. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej: deklarację na podatek leśny, wraz ze stosownymi załącznikami
3. do ww. formularzy należy dołączyć:

  • kserokopię aktu notarialnego, umowę sprzedaży, umowę dzierżawy/najmu lub inny dokument potwierdzający powstanie, wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmianę wysokości zobowiązania wraz z oryginałem do wglądu,
  • dodatkowo: osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nie mające osobowości prawnej zobowiązane są dołączyć do skorygowanej deklaracji pisemne uzasadnienie przyczyn korekty.
Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Włocławek w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Uwagi:

1. Podatek leśny od osób fizycznych, ustala/dokonuje zmiany w drodze decyzji Prezydent Miasta Włocławek.

2. Podatek leśny na dany rok podatkowy od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

3. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, roczną deklarację  na podatek leśny składają w terminie do dnia 15 stycznia.

4. Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej są zobowiązane wpłacać obliczony w deklaracji podatek leśny – bez wezwania – na rachunek Urzędu Miasta Włocławek, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.

5. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100,00 zł podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz., 1325 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 888 z późn. zm.).

DOCInformacja o lasach rok 2017 (96,00KB)

PDFInformacja o lasach rok 2017 (180,23KB)

DOCInformacja o lasach rok 2018 (94,50KB)

DOCInformacja o gruntach rok 2018 (72,00KB)

DOCDane o nieruchomościach leśnych rok 2017 (55,50KB)

PDFDane o nieruchomościach leśnych rok 2017 (153,93KB)

DOCDane o nieruchomościach leśnych rok 2018 (56,50KB)

PDFDane o nieruchomościach leśnych rok 2018 (153,83KB)

DOCDane o zwolnieniach podatkowych rok 2017 (63,50KB)

PDFDane o zwolnieniach podatkowych rok 2017 (156,45KB)

DOCDane o zwolnieniach podatkowych rok 2018 (65,50KB)

PDFDane o zwolnieniach podatkowych rok 2018 (157,80KB)

DOCDane podatników w podatku leśnym rok 2017 (56,50KB)

PDFDane podatników w podatku leśnym rok 2017 (203,25KB)

DOCDane podatników w podatku leśnym rok 2018 (56,00KB)

PDFDane podatników w podatku leśnym rok 2018 (203,12KB)

DOCDeklaracja na podatek leśny rok 2017 (95,50KB)

PDFDeklaracja na podatek leśny rok 2017 (204,33KB)

DOCDeklaracja na podatek leśny rok 2018 (98,00KB)

PDFDeklaracja na podatek leśny rok 2018 (204,45KB)

ZIPInformacje o gruntach rolnych dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. (formularze mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pisma ogólnego i wskazanie adresu skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka) (127,90KB)

ZIPInformacja o lasach dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 01 lipca 2019 r. (61,59KB)

ZIPDeklaracja na podatek leśny dla podatników, których obowiązek podatkowy powstał od dnia 1 lipca 2019 r. ( formularze mogą być składane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą pisma ogólnego i wskazanie adresu skrytki odbiorczej Urzędu Miasta Włocławek na platformie ePUAP: /umwloclawek/skrytka ) (107,64KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego