Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK01-Bonifikata (ulga) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy
Osoba kontaktowa:
Zdzisława Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-18
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym sala nr 3, budynek B
Wymagane dokumenty:

1. Zaświadczenie o dochodach (brutto) za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający rok wniesienia opłaty lub roczne zeznanie podatkowe (do dochodu zalicza się m.in. dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent, alimentów, z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne składniki stanowiące dochód). W przypadku oświadczenia o braku dochodu należy złożyć oświadczenie co do źródeł utrzymania oraz zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy.

2. Zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy bezrobotnych),

3. Oświadczenie wnioskodawcy o liczbie osób w gospodarstwie domowym, ze wskazaniem dochodu miesięcznego brutto na jednego członka gospodarstwa domowego (przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób),

4. Zaświadczenie o pobieraniu nauki przez dziecko, które ukończyło 16 lat, pozostające na utrzymaniu wnioskodawcy.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Termin składania wniosków – nie później niż do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Od stycznia 1998 r. – przysługują bonifikaty osobom fizycznym do wniesienia opłat, których dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni rok poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona, udzielana będzie bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok miniony zostanie ogłoszona przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim na początku następnego roku.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

1. Art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. 2147 z późn. zm.).

PDFBonifikata (ulga) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste (555,42KB)

DOCXBonifikata (ulga) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste-dokument dostępny cyfrowo (23,54KB)

DOCOświadczenie wnioskodawcy o liczbie osób w gospodarstwie domowym (34,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego