Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK03-Czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Włocławek, miasta na prawach powiatu Włocławek lub Skarbu Państwa

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Do 2 miesięcy
Osoba kontaktowa:
Monika Domańska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

ul.3 Maja 22, pok. nr 21

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Telefon kontaktowy:
054 414-41-55
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

ul.3 Maja 22, pok. nr 21

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości.

2. Załączniki:
1) komplet 3 map zasadniczych z zaznaczoną kolorem trasą przebiegu inwestycją oraz z zaznaczonym kolorem obszarem niezbędnym do przeprowadzenia inwestycji (mapę można uzyskać na stanowisku Wydziału Geodezji i Kartografii – Biuro Obsługi Mieszkańców);
2) kserokopia opinii ZUDP;
3) opis techniczny wykonania inwestycji, bądź jego kserokopia.

Opłaty:
Zarządzenie nr 374/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kaucji za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu, Skarbu Państwa oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

2. Zezwolenie na czasowe zajęcie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Włocławek lub Skarbu Państwa udziela w imieniu Gminy – Prezydent Miasta Włocławek w imieniu Skarbu Państwa – Prezydent Miasta Włocławek jako Starosta umową cywilno-prawną, na podstawie której inwestor ma prawo zająć nieruchomość na określonych w umowie warunkach.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.).

DOCWniosek o wyrażenie zgody na czasowe zajęcie nieruchomości (58,50KB)

PDFZarządzenie nr 374/2018 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat i kaucji za czasowe zajęcie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek, Miasta na Prawach Powiatu, Skarbu Państwa oraz będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Włocławek. (960,63KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego