Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK05-Przesuniecie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Do 30 dni
Osoba kontaktowa:
Zdzisława Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarki Miejskiej

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-47-18
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarki Miejskiej

Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
sala nr 3, budynek B
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu z uzasadnieniem.
2. Załączniki:

1) Osoby fizyczne:
a) rozliczenie roczne (PIT);
b) określenie dochodu na jednego członka rodziny.

2) Osoby prawne:
a) bilans roczny jednostki z rok poprzedni;
b) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;
c) rachunek zysków i strat;
d) sprawozdanie finansowe za I kwartał następnego roku.

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

1. Termin składania wniosków – nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności tj. 31 marca.

2. Termin przesunięcia opłaty za użytkowanie wieczyste nie może przekroczyć danego roku kalendarzowego.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Podstawa prawna:

1. Art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

DOCWniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (29,50KB)

PDFWniosek o przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (38,54KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego