Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK07-Wydzierżawienie gruntu w drodze przetargu/w drodze bezprzetargowej na okres lat trzech/powyżej lat trzech

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Niezwłocznie po zebraniu niezbędnych opinii
Osoba kontaktowa:
Zdzisława Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. Zielony Rynek 11/13

87-00 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, sala nr 3, budynek B.
Telefon kontaktowy:
054 414-47-18
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydzierżawienie gruntu w drodze przetargu w drodze bezprzetargowej na okres do lat trzech/powyżej lat trzech.
2.Załączniki:

  • decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - gdy została wydana;
  • aktualny wypis z rejestru handlowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej;
  • aktualny egzemplarz mapy bądź szkic położenia wnioskowanego terenu.
Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, ze zm.).

2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, ze zm.).

3. Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miasta Włocławka z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony do lat 3, dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z 2011 r. Nr 110, poz. 905, z dnia 12 maja 2011 r.)

 

PDFWniosek o wydzierżawienie gruntu w drodze przetargu - powyżej lat trzech (453,38KB)

DOCXWniosek o wydzierżawienie gruntu w drodze przetargu - powyżej lat trzech-dokument dostępny cyfrowo (5,81MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego