Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK08-Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Do 90 dni
Osoba kontaktowa:
Zdzisława Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. Zielony Rynek 11/13

87-00 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, sala nr 3, budynek B.
Telefon kontaktowy:
054 414-47-18
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Zielony Rynek 11/13
87 – 800 Włocławek
Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, sala nr 3, budynek B.
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

2. Załączniki:
1) aktualny odpis zupełny z księgi wieczystej;
2) kserokopia aktu notarialnego;
3) wypis i wyrys z ewidencji gruntów.

Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10 zł. Opłatę można wnieść na rachunek bankowy Urzędu Miasta Włocławek: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 lub w kasie Urzędu Miasta Włocławek
Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję
Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie wydziału prowadzącego sprawę.

Podstawa prawna:

1. Art. 1 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.).

PDFWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (359,77KB)

DOCXWniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości-dokument dostępny cyfrowo (25,14KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego