Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK09-Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy
Osoba kontaktowa:
Zdzisława Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. Zielony Rynek 11/13

87-00 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, sala nr 3, budynek B.
Telefon kontaktowy:
054 414-47-18
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. Zielony Rynek 11/13

87-00 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, sala nr 3, budynek B.
Wymagane dokumenty:

1. Pisemny wniosek.
2. Operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opłaty:
nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Użytkownik wieczysty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia opłaty rocznej, może złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku wniosek o ustalenie, że proponowana opłata jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek do Kolegium składa się w dwóch egzemplarzach. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości.
Uwagi:

1. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być aktualizowana, nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

2. Aktualizacji opłaty rocznej dokonuje się na wniosek użytkownika wieczystego na podstawie wartości nieruchomości gruntowej określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

3. Prezydent Miasta Włocławek wypowiada na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości.

4. W wypowiedzeniu podaje sposób obliczenia nowej wysokości opłaty i poucza użytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia

Podstawa prawna:

1. Art. 77 – 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

PDFWniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania (544,09KB)

DOCXWniosek o aktualizację opłaty rocznej z tytułu użytkowania-dokument dostępny cyfrowo (5,10MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego