Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK10-Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku, w przypadku sprawy skomplikowanej dwóch miesięcy
Osoba kontaktowa:
Zdzisława Kamińska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. Zielony Rynek 11/13

87-00 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, sala nr 3, budynek B.
Telefon kontaktowy:
054 414-47-18
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. Zielony Rynek 11/13

87-00 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym, sala nr 3, budynek B.
Wymagane dokumenty:

Pisemny wniosek

Opłaty:
Nie pobiera się
Tryb odwoławczy:
Użytkownik wieczysty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wypowiedzenia opłaty rocznej, może złożyć do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku wniosek o ustalenie, że proponowana opłata jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek do Kolegium składa się w dwóch egzemplarzach. Złożenie wniosku nie zwalnia z obowiązku uiszczania opłat w dotychczasowej wysokości
Uwagi:

1. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentowa opłaty rocznej zmienia się, stosownie do tego celu.

2. Na wniosek użytkownika wieczystego Prezydent Miasta Włocławek wypowiada na piśmie dotychczasową wysokość stawki procentowej opłaty rocznej i ustala nową jej wysokość oraz związaną z tym wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, pouczając jednocześnie o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia.

3. Nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej stawki procentowej i ustalono nową wysokość opłaty rocznej.

Podstawa prawna:

1. Art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.).

PDFZmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (542,91KB)

DOCXZmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej-dokument dostępny cyfrowo (24,18KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego