Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK12-Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Około 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin może być dłuższy z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Osoba kontaktowa:
Kinga Grzelak
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. 3 Maja 22 pok. nr 5

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców- stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

Zielony Rynek 11/13 Sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-41-22
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. 3 Maja pok. nr 7

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy.
2. Załączniki:
1) umowa najmu lokalu – kopia (oryginał do wglądu), decyzja o przydziale,
2) opinia o budynku i lokalu – Administracja Zasobów Komunalnych Rejon I / Rejon II,
3) zaświadczenie o braku zaległości z tytułu najmu i opłat z najmem związanych – Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30,
4) oświadczenia.

Opłaty:
Złożenie wniosku – bez opłat. Po wyrażeniu zgody, opłata za lokal oraz ułamkową część gruntu, koszty notarialne.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048),

3. Uchwała nr 86/XXI/2008 z dnia 6 października 2008 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek ( Dz. Urz. Woj.-Kuj.-Po. z 2008 r. poz. 175, poz. 3060 i poz. 3061),

4. Uchwała nr XI/94/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2019 r. poz. 3834),

5. Uchwała nr XXXII/40/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2021-2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2170).

DOCWniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy (66,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego