Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK14-Sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkaniowe

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Około 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W indywidualnych przypadkach termin może być dłuższy z uwagi na konieczność uregulowania stanu prawnego nieruchomości.
Osoba kontaktowa:
Sylwia Walczykowska
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. 3 Maja 22, pokój nr 7

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców- stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-41-09
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. 3 Maja 22, pokój nr 7

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż lokalu przeznaczonego na cele inne niż mieszkaniowe.
2. Załączniki:
1) umowa najmu lokalu – kopia (oryginał do wglądu),
2) zaświadczenie o braku zaległości czynszowych – Administracja Zasobów Komunalnych ul. Ostrowska 30

Opłaty:
za złożenie wniosku – bez opłat. Po wyrażeniu zgody, opłata za lokal oraz ułamkową część gruntu, koszty przygotowania lokalu do sprzedaży, koszty notarialne.
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815)

2. Uchwała nr 57/XXXIII/2005 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie zbywania lokali i obiektów stanowiących własność Gminy Miasto Włocławek przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego