Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK15-Wyliczenie hipoteki ciążącej na budynku prywatno-czynszowym z tytułu wydatkowanych środków na remont, celem wydania zezwolenia na jej wykreślenie

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Wyliczenie hipoteki 14 dni. Wydanie zezwolenia, po uregulowania należności i doręczeniu dowodu wpłaty.
Osoba kontaktowa:
Maciej Śliwiński
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. 3 Maja 22, pokój nr 7

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców- stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-41-38
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul. 3 Maja 22, pokój nr 7

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wyliczenie hipoteki w celu wydania zezwolenia na jej wykreślenie. Dowód potwierdzenia wpłaty wyliczonej hipoteki.

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece(Dz.U z 2019 r. poz. 2204).

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o remontach i odbudowie oraz o wykańczaniu budowy i nadbudowie budynków (Dz. U. z 1959 r. Nr 27, poz. 166 ze zm.).

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego