Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK18-Wydawanie zaświadczeń z zakresu rewitalizacji celem urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego ze względu na wymogi przepisów prawa lub posiadanie interesu prawnego.

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
7 dni
Osoba kontaktowa:
Joanna Zawadzka
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
ul. 3 Maja 22
87-800 Włocławek
Telefon kontaktowy:
054 414-41-74
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
ul. 3 Maja 22
87-800 Włocławek
pokój nr 15
Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk wniosku

Opłaty:
Opłata skarbowa 17,- zł
Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy wydania zaświadczenia przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Uchwała Rady Miasta Włocławek Nr XXX/44/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek. Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r., poz.802 ze zm.).

DOCXWniosek (23,50KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego