Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK20-Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
14 dni
Osoba kontaktowa:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym Referat Nieruchomości, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek, Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym parter budynek B
Miejsce załatwienia:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Referat Nieruchomości

Zielony Rynek 11/13,

87-800 Włocławek,

Biuro Obsługi Mieszkańców – stanowisko Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym parter budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-41-60 (grunty Skarbu Państwa), 054 414-41-34 (grunty Gminy Miasto Włocławek)
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek,

Wydział Gospodarowania Mieniem
Komunalnym Referat Nieruchomości

87-800 Włocławek

ul. 3-go Maja 22

pok. 24 lub 24 BC
Wymagane dokumenty:

Wypełniony druk zgłoszenia

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
W terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia informacji, złożenie wniosku o ustalenie wysokości opłaty jednorazowej w drodze decyzji
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018 r, poz. 1716)

PDFZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty (390,49KB)

DOCXZgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty-dokument dostępny cyfrowo (5,19MB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego