Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK22-Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej / przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Włocławek/ Miasta na Prawach Powiatu / Skarbu Państwa

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
Rozpatrywanie wniosków nie jest ograniczone terminem.
Osoba kontaktowa:
Monika Domańska / Barbara Krysińska
Miejsce załatwienia:
Sprawa kończy się umową zawartą w formie aktu notarialnego lub pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
Telefon kontaktowy:
054 414-41-55 ,054 414-41-15
Miejsce odbioru:
Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej / przesyłu,

3. egz. mapy ewidencyjnej z naniesionym przebiegiem wnioskowanej służebności i jej wymiarów,

pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez Pełnomocnika, określające prawidłowo zakres umocowania z podpisem i danymi mocodawcy oraz osoby, której udzielono pełnomocnictwa,

dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.).
Wymagane dokumenty:

1. opłata za ustanowienie służebności wynikająca z przyjętej w operacie szacunkowym wartości służebności,
2. koszt sporządzenia operatu szacunkowego,
3. koszt zawarcia umowy notarialnej,
4. koszt wpisu do księgi wieczystej,
5. koszt wypisu z rejestru gruntów oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej miasta Włocławek nieruchomości, na której ustanowiona ma być służebność

Opłaty:
Nie przysługuje
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Jeśli właścicielem nieruchomości, na rzecz której ma być ustanowiona służebność jest więcej osób, wniosek o ustanowienie służebności składają wszyscy współwłaściciele lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości władnącej.

Podstawa prawna:

1. Art. 145, art. 285 / art. 3051 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.)

DOCXWniosek o ustanowienie służebności gruntowej lub przesyłu (22,03KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego