Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK24-Przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
30 dni od daty złożenia wniosku.
Osoba kontaktowa:
Karolina Szwed
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym – Referat Lokalowy
ul. 3 Maja 22
87-800 Włocławek
Biuro Obsługi Mieszkańców- stanowisko
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Zielony Rynek 11/13 Sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-41-32
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Gospodarowania Mieniem
Komunalnym – Referat Lokalowy
ul. 3 Maja 22 pok. nr 5
87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

Wniosek o przydział.

Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.)

2. Uchwała nr XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2171, poz. 3342, poz. 4840, poz. 1902, poz. 4452),

3. Uchwała nr XXXII/40/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2021 -2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2170).

4. Zarządzenie nr 39/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz procedury zawierania umów najmu o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy

DOCXWniosek o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek na czas trwania stosunku pracy (14,97KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego