Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

GMK25-Przydział lokalu mieszkalnego do remontu we własnym zakresie z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek

Wydział:
Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym
Termin załatwienia:
1. Termin składania wniosków rozpoczyna się z dniem podania zarządzenia do wiadomości publicznej, a upływa w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia zarządzenia.
Osoba kontaktowa:
Karolina Szwed
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym – Referat Lokalowy

ul. 3 Maja 22

87-800 Włocławek

Biuro Obsługi Mieszkańców- stanowisko Wydział Gospodarowania Mieniem Komunalnym

ul.Zielony Rynek 11/13 Sala nr 3, budynek B
Telefon kontaktowy:
054 414-41-32
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Gospodarowania Mieniem
Komunalnym – Referat Lokalowy

ul. 3 Maja 22 pok. nr 5

87-800 Włocławek
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przydział.
2. Załączniki :

  • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
  • Oświadczenie o stanie majątkowym.
  • Deklaracja o wysokości dochodów
  • Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub z Urzędu Skarbowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
Opłaty:
Brak
Tryb odwoławczy:
Brak
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172 ze zm.)

2. Uchwała nr XXXII/41/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2171 oraz poz. 3342, poz. 4840, poz. 1902, poz. 4452),

3. Uchwała nr XXXII/40/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Włocławek na lata 2021 -2025 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2021 r. poz. 2170).

DOCXWniosek o przydział lokalu mieszkalnego przeznaczonego do remontu we własnym zakresie z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Włocławek (21,46KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego