Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM08-Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu (LNG, CNG)

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki po złożeniu wniosku
Osoba kontaktowa:
Piotr Lewandowski – tel. 54 4141 49 44
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 5
87-800 Włocławek
e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl

Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 16.30
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 14.30
Wtorek 7.45 – 16.00
Środa 7.45 – 14.30
Czwartek 7.45 – 14.30
Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
54 414-49-12
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek
Wydział Komunikacji
ul. Okrzei 65 – pokój nr 5
87-800 Włocławek

Podmioty uprawnione:
Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych o wydanie nalepki wskazującej na zasilanie pojazdów gazem ziemnym (LNG, CNG) o nalepkę może wnioskować właściciel/posiadacz pojazdu.
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela, lub posiadacza pojazdu.

Załączniki:
1. dowód rejestracyjny pojazdu do wglądu;
2. Pełnomoctnictwo-w przypadku działania przez pełnomocnika;
3. Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe lub akt poświadczający prawo dysponowania pojazdem.

Dodatkowe informacje:

Nalepkę należy umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej.
W przypadku pojazdu konstrukcyjnie nieposiadającego szyby przedniej nalepkę, umieszcza się z przodu pojazdu na nadwoziu po jego prawej stronie, zgodnie § 45 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

 

Opłaty:
Nalepka określająca rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu wydawana jest bezpłatnie. 17,00 zł – opłata za pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura, jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie. Opłaty można dokonać w kasach Urzędu lub na konto Urzędu.
Opłaty skarbowe: Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów PKO BANK POLSKI S.A. 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów.

DOCWniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa (39,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego