Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KM08-Wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu

Wydział:
Wydział Komunikacji
Termin załatwienia:
Bez zbędnej zwłoki po złożeniu wniosku
Osoba kontaktowa:
Piotr Lewandowski
Miejsce załatwienia:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Komunikacji, 87-800 Włocławek, ul.
ul.Kościuszki 12

e-mail: komunikacja@um.wloclawek.pl ; poczta@um.wloclawek.pl

Wydawanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu

pokój 126;


Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek 8.00 – 15.00

Wtorek 8.00 – 16.30

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek 8.00 – 15.00

Piątek 8.00 – 13.30

Kasa w Wydziale Komunikacji czynna jest w godzinach:


Poniedziałek 7.45 – 14.30

Wtorek 7.45 – 16.00

Środa 7.45 – 14.30

Czwartek 7.45 – 14.30

Piątek 7.45 – 13.00
Telefon kontaktowy:
054 414-49-44
Miejsce odbioru:
Urząd Miasta Włocławek

Wydział Komunikacji,

87-800 Włocławek,

ul. Kościuszki 12

Podmioty uprawnione:
Zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019r. poz.1124t.j.z późn.zm.), o wydanie nalepki wskazującej na zasilanie pojazdu wodorem (H) lub energią elektryczną (EE )wnioskuje właściciel pojazdu; w przypadku pojazdów zasilanych gazem ziemnym (LNG, CNG) o nalepkę może wnioskować posiadacz pojazdu.
Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu składa się w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę właściciela lub posiadacza pojazdu.

Załączniki:
1. dowód rejestracyjny pojazdu do wglądu;
2. pełnomoctnictwo- w przypadku działania przez pełnomocnika;
3. akt własności pojazdu (umowa sprzedaży / faktura) w przypadku braku przerejestrowania pojazdu.
Dodatkowe informacje:

Nalepkę należy umieścić wewnątrz pojazdu, w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej.
W przypadku pojazdu konstrukcyjnie nieposiadającego szyby przedniej nalepkę, umieszcza się z przodu pojazdu na nadwoziu po jego prawej stronie, zgodnie z § 48a rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 z późn.zm)

Opłaty:
Nalepka określająca rodzaj paliwa służącego do napędu pojazdu wydawana jest bezpłatnie. 17,00 zł – opłata za pełnomocnictwo w przypadku działania przez pełnomocnika. Jeżeli pełnomocnikiem będzie mąż, żona, rodzic, dziecko, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki - pełnomocnictwo jest bezpłatne. Prokura, jako szczególny rodzaj pełnomocnictwa podlega opłacie. Opłaty można dokonać w kasach Urzędu lub na konto Urzędu. Opłaty skarbowe: Urząd Miasta Włocławek Wydział Finansów PKO BANK POLSKI S.A. 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje
Uwagi:

Brak

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r. poz. 1990t.j. z późn.zm.);

2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz.U. z 2019r. poz.1124t.j.z późn.zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019r. poz.1000t.j. z późn.zm.)

4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017r. poz. 2355 z późn.zm.);

DOCWniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa (39,00KB)

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego